Uw Privacy vinden wij belangrijk !

Privacyverklaring  GLH BV

Inleiding
Gratisletselhulp is een Letselschade hulpdienst label van GLH B.V. gevestigd te (1817 DC) Alkmaar, aan de James Wattstraat 10 - B.

Wij zijn bereikbaar per mail via info@glh.nu, telefonisch via 085-2500085 of per post via James Wattstraat 10 - B, 1817 DC Alkmaar.

Op internet vindt u ons via www.gratisletselhulp.nl / www.glh.nu

GLH is een Letselschaderegelaar / Bemiddelingsloket dat door dienstverleners en slachtoffers kan worden benaderd en/of ingeschakeld voor hulp bij de behandeling van hun letselschade.

Bescherming van gegevens
GLH acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van onze website van essentieel belang voor zijn activiteiten.
GLH respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u stelt in onze werkwijze. GLH zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. GLH houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt GLH en waarom
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon, zoals een naam of een huisadres. Wij verwerken deze gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Als GLH telefonisch, per e-mail of met het contactformulier op de website www.gratisletselhulp.nl benadert met een verzoek om informatie of bemiddeling, dan worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek. Uw gegevens worden daartoe opgenomen in een registratiesysteem en bewaard zolang als nodig is voor de afhandeling van uw verzoek.
GLH verstrekt geen persoonsgegevens of zaaksinhoudelijke informatie aan anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden binnen GLH alleen ingezien door die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om op een juiste wijze uw verzoek tot informatie of bemiddeling te kunnen uitvoeren.

Wij beschermen uw gegevens
U mag verwachten dat GLH uw privacy waarborgt. Onze computersystemen zijn beveiligd en verkregen gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Klikgedrag en bezoekgegevens
GLH houdt soms algemene bezoekgegevens van zijn website www.glh.nu bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip
van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GLH gebruikt deze informatie om de gebruikersvriendelijkheid van zijn website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. GLH verstrekt deze gegevens niet aan derden.

Google Analytics
Met behulp van Google Analytics, een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google, houdt GLH  bij hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties
bij Google’s zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid
van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gebruik van cookies
GLH maakt soms bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een internpagina op de harde schijf van een computer,
tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Dankzij cookies is het mogelijk om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Hoe u dit kunt doen, staat in
de help-functie van uw browser of bijvoorbeeld in de toelichting door de Consumentenbond.

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Indien u een relatie met GLH BV heeft, heeft u het recht uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek indienen. Indien het door GLH verstrekte
overzicht onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Evaluatie onderzoeken
GLH kan klantgegevens gebruiken bij onderzoek naar bijvoorbeeld de tevredenheid over onze dienstverlening of de behoefte aan nieuwe producten. Mogelijk benaderen wij u met het
verzoek om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek. Uiteraard staat het u geheel vrij om van deelname af te zien.

Aanpassen privacy statement
GLH behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website en op deze pagina worden gepubliceerd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, neem dan contact met ons op.