Wat als u als werknemer of zzp’er betrokken raakt bij een bedrijfsongeval?

Wat als u als werknemer of zzp’er betrokken raakt bij een bedrijfsongeval?

 

In 2017 ontving de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4.225 meldingen van een bedrijfsongeval. Dit is 12% meer dan in 2016. Het aantal bedrijfsongevallen in Nederland stijgt nog ieder jaar en dit brengt de nodige kosten met zich mee, voor de werkgever maar ook voor de werknemer of zzp’er.

De Inspectie werkt er hard aan om de cijfers te laten dalen door andere werkgevers te informeren over alle risico’s en hun zorgplicht. Aan de andere kant informeert de inspectie werknemers over hun rechten en plichten.

Want wat moet u nu eigenlijk doen als u als werknemer of zzp’er betrokken raakt bij een bedrijfsongeval?

Allereerst adviseren wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met een deskundige op het gebied van letselschade. Deze deskundige, ook wel belangenbehartiger genoemd, kan u kosteloos helpen bij het in kaart brengen van uw situatie, u informeren over uw mogelijkheden en het contact onderhouden met uw werkgever en diens verzekeraar. De ervaring leert dat het voor veel mensen een vervelend gevoel geeft om een schadevergoeding te claimen bij hun werkgever. De belangenbehartiger (GLH) neemt die zorg voor u uit handen zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

GLH gaat samen met u aan de slag om na te gaan of;

  • Er daadwerkelijk sprake is van een bedrijfsongeval;
  • Wie of wat het ongeval heeft veroorzaakt;
  • De arbeidsinspectie is ingeschakeld door uw werkgever;
  • Wat de schade is die u hebt geleden, inclusief de nog te lijden schade;
  • Bij welke maatschappij uw werkgever verzekerd is.

Als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een bedrijfsongeval wordt uw werkgever aansprakelijk gesteld.  Uw werkgever zal de verdere schadeafhandeling overdragen aan zijn verzekeraar.

Uw werkgever is namelijk meestal verzekerd tegen ongevallen. Indien uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval dan zal de schadevergoeding door de verzekeraar van de werkgever worden vergoed. De schadevergoeding wordt dus rechtstreeks met de verzekeraar afgewikkeld. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over de relatie met uw werkgever. GLH onderhoudt het contact met de verzekeraar voor u.

Als uw aansprakelijkstelling eenmaal in behandeling is genomen door de verzekeraar wordt het letselschade traject opgestart en zal de aansprakelijkheid nader worden onderzocht. Zodra de aansprakelijkheid vast is komen te staan zal de schade die u hebt geleden, inclusief de nog te lijden schade, met uw toestemming, worden onderbouwd met medische stukken.

Uw belangenbehartiger (GLH) onderhoudt hiervoor steeds contact met u en uw artsen om het verloop van uw herstel goed te kunnen volgen en de oplopende kosten in kaart te brengen. In de tussentijd vraagt hij bij de verzekeraar van uw werkgever om een voorschot betaling.

Pas als u volledig bent hersteld zal GLH aan de verzekeraar verzoeken om het letselschadetraject af te ronden en tot uitkering van de laatste kosten en schadevergoedingen zoals smartengeld over gaan.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Auteur: GLH

Letsel door aanrijding met fietspaal

Letsel door aanrijding met fietspaal

De zomer is begonnen, tijd voor veel mensen om er op uit te trekken met de fiets.

Helaas wordt een fijne zomerse fietsrit in Nederland regelmatig onderbroken door een aanrijding met een fietspaal. U kent ze wel, de fietspalen aan het begin en het einde van een fietspad die moeten voorkomen dat onder andere auto’s het fietspad oprijden.

Helaas zorgen deze fietspalen regelmatig voor aanrijdingen waarbij fietsers hard ten val komen en soms zelfs (blijvend) letsel oplopen. Nu kunt u denken; “domme pech” of “ik had beter op moeten letten”.  Maar wist u dat er voor het plaatsen van de fietspalen bepaalde richtlijnen bestaan die de wegbeheerder in acht dient te nemen alvorens hij deze plaatst?

Zo mogen fietspalen alleen geplaatst worden indien aangetoond wordt dat er een probleem bestaat als er geen fietspaal wordt geplaatst wordt en er geen alternatieve oplossingen zijn om een probleem op te lossen.

Als het probleem niet zonder fietspalen opgelost kan worden dan moet de wegbeheerder bij het plaatsen van fietspalen er alles aan doen om de veiligheid van de verkeersdeelnemer te waarborgen, zoals het toepassen van voldoende waarschuwingssignalen in de vorm van inleidende markeringen, goede verlichting en zichtbaarheid.

U kunt zich voorstellen dat er in Nederland helaas nog genoeg situaties zijn waarbij deze richtlijnen niet of onvoldoende in acht zijn genomen. Er bestaat dan een mogelijkheid om de wegbeheerder/de gemeente aansprakelijk te stellen en de kosten die u heeft gemaakt door uw opgelopen letsel, te verhalen.

GLH kan u helpen bij het beoordelen of uw situatie in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend advies en gratis hulp.

 

 

Auteur: GLH

Wat is smartengeld eigenlijk?

Wat is smartengeld eigenlijk?

Volgens Van Dale; “vergoeding van niet in geld uit te drukken schade”…

Indien u door de schuld van een ander betrokken bent geweest bij een ongeval wordt u geconfronteerd met pijn en verdriet. De schade die u hiervan ervaart is moeilijk uit te drukken in geld. Toch heeft de wetgever bepaald dat slachtoffers recht hebben op een vergoeding ter compensatie van het leed. Smartengeld is echt alleen bedoeld ter compensatie van uw verdriet, pijn of ander verlies van levensvreugde. U krijgt het smartengeld naast de vergoeding van overige letselschade zoals extra kosten en verlies aan inkomsten.

Om de hoogte van de smartengeld vergoeding te bepalen zijn een aantal factoren van invloed zoals:
– Leeftijd
– Duur van de ziekenhuisopnames
– Looptijd van het letsel
– Intensiteit van de behandelingen en doorstane pijn
– Duur van de behandelingen
– Resterende beperkingen voor de toekomst
– Mate waarin iemand arbeidsongeschikt is geworden
– Het geschokte rechtsgevoel

Maar wanneer claim ik dan smartengeld?

Dit kan zijn als u bijvoorbeeld door de schuld van een ander bent aangereden op de fiets en u door een botbreuk enige tijd uit de roulatie bent. U heeft dan naast de schade aan u fiets, kleding, het eigen risico van uw zorgverzekering ook recht op smartengeld. De hoogte hiervan is dan afhankelijk van de hier boven genoemde componenten.

U zult begrijpen dat indien u door de schuld van een ander blijvend letsel zult houden u recht heeft op hogere smartengeldvergoeding.

Hoe claim ik smartengeld?

Een letselschade specialist kan u helpen bij het claimen van smartengeld. Hij beschikt over de juiste juridische en medische kennis om voor u de discussie te voeren met de verzekeraar van de tegenpartij. Hierdoor kunt u zich volledig blijven richten op uw herstel.

Het claimen van smartengeld is geheel kosteloos voor u als slachtoffer. De letselschadespecialist dient zijn rekening rechtstreeks in bij de tegenpartij. Die is namelijk wettelijk verplicht de redelijke kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer te vergoeden.

Als ik smartengeld ontvang, moet ik dit dan aangeven bij De Belastingdienst?

De verzekeraar keert de smartengeldvergoeding netto uit. U hoeft hier dus geen inkomstenbelasting over te betalen. Wel kan het zijn dat u vermogensbelasting moet betalen omdat uw vermogen door de smartengeldvergoeding is toegenomen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan is de smartengeldvergoeding over het algemeen niet van invloed op de hoogte van uw uitkering. Uw uitkering wordt dus niet gekort. Meestal geldt er wel een limiet. Deze verschilt per gemeente. Het is dus altijd raadzaam om uw letselschadespecialist te informeren over de hoogte van uw bijstandsuitkering zodat hij hier rekening mee kan houden bij het claimen van smartengeld.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Auteur: GLH